Bàn về thú chơi hoa của người Việt cùng GS. Vũ Khiêu

Xuân Kỷ Hợi 2019, GS. AHLĐ Vũ Khiêu bước vào khánh thọ lần thứ 104. Giáo sư đang lâm bệnh nên không thể thụ giáo cùng cụ được. Ký ức về những lần được đàm đạo cùng cụ về thú chơi hoa Tết của người Việt lại dội về da diết.