Y khoa Việt Nam – Ngày càng cải tiến chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất

Ngày nay, có rất nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ cho quá trình dạy và học của giảng viên, sinh viên như: máy vi tính, máy chiếu, bảng tương tác, mô hình thực hành - mô phỏng, dụng cụ thí nghiệm... Ðặc biệt là đối với những ngành chuyên về kỹ thuật hoặc lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ năng cao, trong đó có ngành y dược.