Gần 50 tỷ được gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch covid 19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc toàn dân đồng lòng đồng sức, chung tay phòng chống dịch COVID19, Cộng đồng những người yêu hoa lan Việt Nam đã tích cực đấu giá nhiều vật phẩm hoa lan với giá trị lên tới gần 50 tỷ đồng để ủng hộ quỹ phòng chống COVID19.