Cộng đồng yêu hoa lan trên cả nước gửi tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hơn 45 tỷ đồng gây quỹ phòng chống dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam toàn dân đồng lòng đồng sức, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 18/5/2021, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công đồng những người yêu hoa lan Việt Nam đã trao số tiền trên 45 tỷ đồng cho Quỹ cứu trợ Trung ương để kịp thời phân bổ cho công tác phòng chống COVID-19.