Thảo Mộc 37 | Bài Học Thành Công Từ Sự Vượt Khó

Không được học hành trường lớp bài bản nhưng với ý chí chỉ có con đường đi tới chứ không có đường lùi, Ngô Vân đã tự rèn luyện, học hỏi và đưa dược mỹ phẩm thiên nhiên Thảo mộc 37 trở thành thương hiệu có uy tín.