Khoá học thực chiến của chuyên gia Dương Công Thành: Phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao

Bạn là người mới hoặc đã có kiến thức về đầu tư chứng khoán? Khóa học đầu tư của quỹ PLATINUM VICTORY VN lần thứ 4 do CG. Dương Công Thành giảng dạy đều sẽ phù hợp với bạn.