Phát hiện bong bóng bí ẩn bao quanh Trái Đất, liên quan đến con người

Cấu trúc nói trên chỉ mới được sinh ra bởi con người hiện đại, là một bong bóng lớn hình bánh rán vòng doughnut và đang trở thành "áo giáp" bảo vệ Trái Đất.