Hội Hoa lan Việt Nam ủng hộ Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái các thiết bị Y tế

Chiều ngày 24/5, anh Dương Văn Lập đại diện Hội Hoa lan Việt Nam trao các trang thiết bị trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tê thành phố Yên Bái.