Ohara Medi Spa chính thức trở thành đại lý phân phối ASCE+ tại Việt Nam

Ohara Medi Spa ký hợp đồng hợp tác cùng Zacy Aesthetics và Tập đoàn ExoCobio trở thành đại lý phân phối chính thức sản phẩm ASCE+ tại Việt Nam.