Câu lạc bộ Aston Villa đồng ý thỏa thuận hợp tác kỷ lục với BK8

Bị cấm vận cho đến TBC, Birmingham:  Aston Villa đã đồng ý hợp tác lâu dài với BK8, thương hiệu này tham gia với tư cách là nhà tài trợ chính thức được in trước ngực áo  trong một thỏa thuận...