Xử lý khủng hoảng truyền thông doanh nghiệp - lời khuyên từ chuyên gia Marketing Lương Hồ Trân

Khủng hoảng truyền thông luôn là mối lo ngại lớn đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng lớn, nguy cơ gặp phải khủng hoảng càng cao và mức ảnh hưởng của khủng hoảng cũng sẽ tỷ lệ thuận với độ lớn, độ nổi của thương hiệu. Đặc biệt là với các doanh nghiệp không có sự chuẩn bị. Khi khủng hoảng xảy đến sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng; Hoặc lợi nhuận của một công ty. Có một số hậu quả là tạm thời nhưng đôi khi đó lại là dấu chấm hết cho một thương hiệu.