Artist Thành Gốm Việt là ai?

Ông là CEO Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt. Từ khát vọng đem tạo ra giá trị cho cộng đồng, ông Nguyễn Trung Thành được xem như người “truyền cảm hứng”, giúp tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam.