Chu Huế - Top 4 nhà lãnh đạo xuất chúng Đông Y Lan Chi tháng 9/2020

Tháng 9/2020 đánh dấu sức bật vô cùng mạnh mẽ của giám đốc kinh doanh Chu Huế với doanh số nhiều người mơ ước. Chị được vinh danh trong top 4 những nhà lãnh đạo xuất chúng nhờ những nỗ lực và bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua.