Sức hút của Lễ hội Văn hóa dân gian đương đại năm 2020

Diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến 13-12), Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại năm 2020 đã thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Lễ hội năm nay tuy quy mô tổ chức đơn giản hơn năm ngoái nhưng vẫn đậm sắc màu làng nghề, văn hóa truyền thống của Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú.