Thành lập Hội Nhân sự miền Trung (HRMT) - Bước ngoặt của sự phát triển nhân lực khu vực

Hiện tại, miền Trung chưa có một Hội Nhân sự chính thức nào quy mô lớn hoạt động trên toàn khu vực. Tuy nhiên, có một số nhóm, cộng đồng HR hoạt động ở cấp địa phương hoặc theo ngành nghề, lĩnh vực cụ thể.