Kết nối giao thương sản phẩm OCOP Nam bộ tại thị trường Hà Nội

Sản phẩm tốt nhưng chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến, kết nối giao thương là cầu nối để đưa sản phẩm OCOP Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung đến gần hơn với người tiêu dùng.