Tà áo hay hồn gió nước

Nếu chỉ để mang tính nghiêm túc và phù hợp với tập quán đạo đức xã hội thì việc ăn mặc chỉnh tề ra đường chưa hẳn là nét riêng của người Hà Nội. Câu tục ngữ “ăn Bắc, mặc Kinh” nói lên một thực tế khác. Đó là một khao khát làm điệu, phô bày vẻ đẹp với cộng đồng cả nước vốn lấy vùng Thăng Long - Kẻ Chợ làm trung tâm.