Nhà báo Vương Xuân Nguyên: "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ"

Sau quá trình theo dõi và giám sát cuộc thi, nhà báo Vương Xuân Nguyên đồng tình với nhiều chuyên gia và các thành viên Hội đồng thẩm định khi cho rằng Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ.