Cao thuốc Tôn Thất Dũng hỗ trợ cải thiện Hội chứng rối loạn máu không đông ( Hemophilia) do thiếu yếu tố VIII, giúp tiết kiệm chi phí điều trị

Rối loạn đông máu ( Hemophilia) do thiếu yếu tố VIII là căn bệnh có chi phí điều trị rất cao. Trên bài báo Tiền phong online ngáy 18/12/2020, “Một bệnh nhân được Bảo hiểm y tế chi trả hơn 10 tỷ đồng” đã phản ánh về chi trả bảo hiểm y tế trong năm 2020, có 3 bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả cao nhất năm, đều là 3 bệnh nhân Hemophilia do thiểu yếu tố VIII, bệnh nhân Kiên giang hơn 10 tỷ, bệnh nhân Vĩnh long 8 tỷ, bệnh nhân Bến tre 5,6 tỷ.