Sôi động thị trường bưởi da xanh ở khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo nhiều tiểu thương và chủ vườn bưởi ở huyện Bình Dương, giá bưởi có thể tăng khoảng từ 20-30% do sắp đến Tết Trung thu và thương lái Trung Quốc đang quay trở lại.