Bản tin Quốc tế giới thiệu về Khu du lịch sinh thái Dũng Tân

Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại triển khai hệ sinh thái truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp có sản phẩm tốt quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường sau khi Việt Nam khống chế thành công dịch COVID19. Dưới đây là phóng sự của Truyền hình Quốc phòng.