Vì sao phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Đăng bởi Luật sư Vũ Tiến Vinh

29/12/2020 16:44

Khi làm hồ sơ đi học, em mới biết chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 17 tuổi.

Vì vậy, trong quá trình xin giấy chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương chuyển tới trường đại học, Ban chỉ huy quân sự huyện trả lời danh sách thanh niên được Ban chỉ huy quân sự xã gửi lên không có tên em.

Em quay lại Ban chỉ huy quân sự xã thì được trả lời rằng năm đó khi đăng ký thì em đã không tới (phần này em xin đính chính là xã đã làm sai vì có gọi anh trai hơn em một tuổi hai năm liên tiếp).

Vậy lỗi là ở em hay ở các cán bộ ạ?

Luật sư tư vấn

Theo điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân nam đủ 17 tuổi trở lên thuộc đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Điều 15 quy định, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, điều 16 quy định:

1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại điều 15 của Luật này.

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, khoản 2 điều 17 quy định:

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến.

b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Với quy định nói trên, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân (theo danh sách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã báo cáo) để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Nếu vì lý do nào đó mà trong danh sách gửi lên không có tên công dân, lỗi đó thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Công dân không đến đăng ký nghĩa vụ quân sự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng đó không phải là căn cứ để UBND không đưa tên công dân vào danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền.

Luật sư Vũ Tiến Vinh
Nguồn https://vnexpress.net/vi-sao-phai-dang-ky-nghia-vu-quan-su-4213590.#html
Bạn đang đọc bài viết "Vì sao phải đăng ký nghĩa vụ quân sự?" tại chuyên mục Hỏi đáp Tư vấn. Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại và sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu và trên Website http://phapluatvathoidai.vn/ theo ĐKKD số 0108933403 ngày 04/03/2020 của Sở KH&ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.