Faceseo và sự điều hành của CEO Nguyễn Hồng Linh

Faceseo (Công ty TNHH quảng cáo Faceseo) được thành lập từ năm 2014 với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo Seo và đào tạo marketing online. Sau 6 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt, lãnh đạo của Founder&CEO Nguyễn Hồng Linh, Faceseo đã có những sự trưởng thành đột phá, ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường digital marketing.