Triển lãm gây quỹ từ thiện: Thấu cảm– mang nắng về miền Trung

Từ ngày 14/11 – 20/11, Tuần lễ triển lãm và sự kiện “Thấu cảm – mang nắng về miền Trung” sẽ diễn ra tại nhà Văn hoá Thanh niên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.