Zalo thêm tính năng SOS giúp người dân vùng thiên tai tìm kiếm sự giúp đỡ

Zalo đã triển khai tính năng “SOS” cho phép người dân trong vùng thiên tai, bão lũ chia sẻ vị trí và trạng thái để nhận được sự ứng cứu kịp thời từ cộng đồng.