Người dân có thể tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT qua dịch vụ tin nhắn

Với việc triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu, người dân, người lao động có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT