Vợ chồng sinh đủ hai con sẽ được xét hỗ trợ mua nhà ở xã hội có đúng không?

Về câu hỏi này, Luật sư Trịnh Thị Nhung, Chuyên gia của Công ty Cổ phần Truyền thông Pháp luật và Thời đại căn cứ vào các quy định hiện này trả lời bạn như sau: